Φορητή οθόνη προβολής με τρίποδο LIGRA Orion King 013083 είναι ιδανικό για την εκπαίδευση, εμπορικές παρουσιάσεις ή οικιακά home cinema.

Το ελαφρύ και σταθερό σχεδιασμένο τρίποδο είναι εξοπλισμένο με την ανθεκτική οικονομική  οκτάγωνη  μεταλλική θήκη η οποία είναι διαθέσιμη σε μαύρο ή λευκό χρώμα.

Περιλαμβάνει βολικό κλείδωμα και κρεμάμενο μηχανισμό για τη ρύθμιση του ύψους.

Η θήκη του με ανθεκτικό ρολό και αξιόπιστο εσωτερικό ελατήριο όπου προσφέρει επίσης εύκολη και σταθερή λειτουργία.

Το μαύρο υλικό που υποστηρίζει την οθόνη αποτρέπει την διείσδυση του φωτός για κορυφαία απόδοση χρωμάτων.

Πρότυπο 4- μαύρα περιθώρια συγκάλυψης σε κάθε πλευρά. Ματ οθόνης λευκό υλικό με 1,0 gain και 160° γωνία θέασης είναι ανθεκτικό και εύκολο για να το καθαρίσετε.

Η περιοχή προβολής της οθόνης είναι:  213mx213m.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Λογισμικό
 
Η επιλογή του κατάλληλου λογισμικού επηρεάζει σημαντικά το χρόνο, την προσπάθεια που καταβάλλεται και συνακόλουθα το κόστος του έργου.
 
EDITORS 
Adobe Photoshop CS
 
OCR 
FineReader Engine 
OCR για ψηφοποιηση Προκυρήξεων
 
SCAN TOOLS 
BSC-2 software (BOOKEYE ® REPRO A2) 
BatchScan Wizard ver 4.00 ( WideTEK Color Scanner A2 Canon Scan software) 
ScanWizard 5 ( Microtek ScanMaker 4800) 
Cannon scan sofware 
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 
Ανάλυση των αναγκών αρχειοθέτησης
 
Το έμπειρο προσωπικό της Conceptum, είναι σε θέση να αναλύσει όλες της απαιτήσεις ενός σύυνθετου έργου ψηφιοποίησης και να δώσει λύσεις που θα καλύπτουν κάθε τεχνική ιδιαιτερότητα.
 
Δημιουργία προτάσεων εφαρμογής
 
Η εταιρία Conceptum μπορεί να σας καθοδηγήσει παρουσιάζοντας τρόπους υλοποίησεις ανάλογα με τον προαπαιτούμενο χρόνο ολοκλήρωσης του έργου και το είδος των πρωτότυπων εντύπων.
 
Μελέτη και αξιολόγηση εναλλακτικών προτάσεων
 
Η τεχνοοικονομική ανάλυση της Conceptum για κάθε έργο ψηφιοποίησης μπορεί να αναδείξει τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία της κάθε πρότασης.
 
Υλοποίηση και διασφάλιση ποιότητας του έργου
 
Κάθε έργο χωρίζεται σε φάσεις υλοποίησης, όπου κάθε φάση περιλαμβάνει συγκεκριμένα παραδοτέα τα οποία ελέγχονται όσον αφορά την ποιότητα τους καθ' όλη την διάρκεια της ανάπτυξης τους.
 
Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων
 
Για γρήγορή και εύκολη αναζήτηση των ψηφιοποιημένων πρωτοτύπων, γίνεται χρήση Βάσεων Δεδομένων και Μεταδεδομένων.
 
Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήματος αρχειοθέτησης
 
Η εταιρεία Conceptum αναλαμβάνει την τεχνική και οργανωτική αξιολόγηση του ηλεκτρονικού συτήματος αρχειοθέτησης, εκτελόντας μια σειρά από απαιτητικές εργασίες σε βάθος χρόνου.
bookeye pro
Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης Conceptum
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες ψηφιοποίησης της Conceptum αποτελούνται από τις εξής:
 
 
Σάρωση Εγγράφων
 
Ο επαγγελματικός εξοπλισμός της εταιρίας Conceptum προσφέρει δυνατότητες ψηφιακής αποτύπωσης εγγράφων μεγέθους Α5 - Α0 σε διαδεδομένους τύπους αρχείων εικόνας (JPEG, TIFF, TIFF G4, PNM, raw data).
 
Σάρωση Βιβλίων
 
Η ψηφιακή αποτύπωση βιβλίων αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία με ειδικές ανάγκες. Για την υλοποίηση της λειτουργίας αυτής χρησιμοποιούνται book scanners και εξειδικευμένο λογισμικό. 
Σάρωση Αποκομμάτων Τύπου
 
Αξιοποίηση και οργάνωση σημαντικής δημοσιευμένης πληροφορίας με ηλεκτρονική αρχειοθέτηση αποκομμάτων του έντυπου τύπου.
 
Εννοιολογικός Χαρακτηρισμός Εγγράφων
 
Για μέγιστη αξιοποίηση της αποθηκευμένης πληροφορίας προσφέρεται δυνατότητα αναζήτησης μέσω λέξεων ή φράσεων του κειμένου. Επιπλέον προσφέρεται η δυνατότητα εννοιολογικού χαρακτηρισμού και αναζήτησης μέσω μεταδεδομένων.
Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων (OCR)
 
Σημαντική μείωση του κόστους και του χρόνου εισαγωγής δεδομένων. Η οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) επιτρέπει την ψηφιοποίηση έντυπων εγγραφών σε διαδεδομένους τύπους αρχείων κειμένου χωρίς να υπάρχει ανάγκη πληκτρολόγησης.
 
Σάρωση 3D Αντικειμένων
 
Η ψηφιακή τρισδιάστατη μοντελοποίηση αντικειμένων. Τα ψηφιακά τρισδιάστατα μοντέλα μπορούν να αναπαραχθούν και να αναλυθούν ηλεκτρονικά και από απόσταση με την μέθοδο "Τριγωνοποίησης Λέιζερ".
Αναγνώριση - Αρχειοθέτηση φορμών
 
Η αναγνώριση και αρχειοθέτηση πληροφοριών από έντυπες φόρμες μέσω εξειδικευμένου λογισμικού.
 
Επεξεργασία Κειμένου
 
Η επεξεργασία και μορφοποίηση του κειμένου ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες παρουσίασης που επιθυμεί ο πελάτης.