Συμμετοχή σε Ελληνικά Προγράμματα - Έργα:
 
 • Έργο "ΣΕΙΣΜΟΠΟΛΙΣ" - Πιλοτικό ολοκληρωμένο σύστημα για την εξοικείωση με τους σεισμούς και την πληροφόρηση του κοινού σε θέματα αντισεισμικής προστασίας. (http://www.seismopolis.org/)
   
 • Έργο "E-LEARNING LAND" - Ένα ολοκληρωμένο εικονικό περιβάλλον υποστήριξης μαθησιακών κοινοτήτων στο διαδίκτυο.
   
 • Έργο "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΜΕ". Εγκεκριμένο έργο από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
   
 • Έργο "ΛΑΕΡΤΗΣ". Εγκεκριμένο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ, ΕΠΕΑΕΚ του Υπουργείου Παιδείας.
   
 • Έργο "ΤΑΛΩΣ". Εγκεκριμένο πρόγραμμα στα πλαίσια του προγράμματος ΕΛΠΗΝΟΡ της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ, ΕΠΕΑΕΚ του Υπουργείου Παιδείας.
   
 • Έργο "ΒΙΒΛΙΑΓΟΡΑ". Έργο ΕΠΕΤ ΙΙ.
   
 • Έργο "ΔΙΚΤΥΩΜΑ": Εγκεκριμένο πρόγραμμα στα πλαίσια του προγράμματος ΝΑΥΣΙΚΑ της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ, ΕΠΕΑΕΚ, με αναθέτουσα αρχή το ΙΤΥ ως εκπροσώπου του Υπ. Παιδείας.
   
 • Εκπόνηση της μελέτης Λειτουργικών Προδιαγραφών της βάσης ΒΙΒΛΙΟ.ΝΕΤ του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου του Υπουργείου Πολιτισμού.
   
 • Εκπαιδευτική πολυμεσική εφαρμογή "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ": Η ανάθεση έγινε μετά από το σχετικό διαγωνισμό και πρόκειται για την πρώτη ανάθεση δημιουργίας εκπαιδευτικού λογισμικού που ενεργεί το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ.
   
 • Έργο "ΑΛΙΚΗ": Παραγωγή δύο τίτλων Multimedia για Μαθηματικά και Φυσική Γυμνασίου, σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Πατάκη, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας (ΕΠΕΤ) και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.