Πιστοποίηση ISO

Η εταιρία Conceptum έχει αναπτύξει τεχνογνωσία με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία, τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και την προαγωγή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της.

 
Εφαρμόζεται ένα ευέλικτο και εναρμονισμένο με τη λειτουργία της εταιρίας Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, που καλύπτει τις δραστηριότητές της σε ότι αφορά το χώρο της Πληροφορικής με Ολοκληρωμένες Λύσεις H εταιρία είναι πιστοποιημένη με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008.
 
Πρόκειται για ευρωπαϊκή πιστοποίηση που δίνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες διακρίνονται για τις υψηλές προδιαγραφές δομής και οργάνωσής τους, για την εξασφάλιση της καλύτερης ποιότητας στην παροχή των υπηρεσιών τους, μέσα σε ένα λειτουργικό πλαίσιο άρτιας οργάνωσης και αυστηρού προγραμματισμού.