Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα - Έργα:
 
 • Πρόγραμμα Socrates: Έργο "Webdance".
   
 • ΜEDIA TRAINING: Εργο "Χ-ΜΕLΙΝΑ".
   
 • ΜEDIA PLUS: Έργο "Time Collectors".
   
 • Έργο "ΒΙΒΛΙΑΓΟΡΑ". Έργο ΕΠΕΤ ΙΙ.
   
 • MEDIA I: Τρίγλωσση εκπαιδευτική πολυμεσική εφαρμογή "Ταξίδια στην Χώρα των Κυκλώπων".
   
 • MEDIA II: Εκπαιδευτική πολυμεσική εφαρμογή "Το Φεγγάρι".
   
 • Έργο "EDI": Συμμετοχή μαζί με άλλες εταιρείες στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων.
   
 • Εργο "E-medi" «Εικονικό Ιατρικό Σχολείο & Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Εκμάθησης»: Αποτελεί ένα έργο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo Da Vinci σε συνεργασία με το ερευνητικό ινστιτούτο «Δημόκριτος».