Κατηγορίες και είδη Διαδραστικών Πινάκων

 

LMA BoardE-beam

1.Διαδραστικοί πίνακες σταθερής τοποθέτηση

  • Διαδραστικός Πίνακας LMA Board

2.Διαδραστικοί πίνακες μεταφερόμενοι (portable)

3.Διαδραστικοί Προβολείς

LMA Interactor
  • Διαδραστικοί Προβολείς EPSON και BENQ
  • Epson EB-485Wi

SmartRay BasicSmartRay Slim