Ο διαδραστικός πίνακας LMA Board διατίθεται σε διαφορετικά μοντέλα:
 
Κάθε πίνακας συνοδεύεται με το ελληνικό λογισμικό
δημιουργίας διαδραστικών μαθημάτων LMAtool.